Archive for the 'คอร์ลัมประจำตััว' Category

ป่าดิบชื้นของเทือกเขาหลวง

Saturday, December 3rd, 2011

////ขออภัยครับ ปิดชั่วคราว\\\\

^_^ : ^_^

เล่ากันว่า ละอาย หมายถึง กลุ่มละอองน้ำและละอองหมอก ที่ครอบคุลมพื้นที่บริเวณภูเขาที่มีความชื้นสูงบริเวณเทือกเขาหลวง


 

WELCOME TO LA-AI RESORT

ยินดีต้อนรับสู่ ละอาย รีสอร์ท

 

ละอาย รีสอร์ท

จุดชมทะเลหมอกเขาศูนย์

 

Nahoy แช่น้ำ

ครูสอนภาษามาจากอังกฤษ