แพคเกจทัวร์เดินป่า

รายการใบเสนอราคา

แพคเกจเดินป่าสันปันน้ำเขาหลวง

แพคเกจ 1 เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกสอยดาว 2 วัน 1 คืน ราคา 1,500 บาท/คน

เดินทางถึงละอายรีสอร์ท มีอาหารเย็นและพักผ่อนเพื่อเตรียมตัว
วันที่หนึ่ง

รับประทานอาหารเช้าพร้อมข้าวห่อเสร็จออกเดินทางจากละอายรีสอร์ทสู่เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ชมพันธ์ไม้ป่านาๆชนิดตามเส้นทาง พบกับร่องรอยอุทกภัยปี 31 ผ่านคลองคุดด้วน แวะชมน้ำตกสอยดาว 1 และรับประทานอาหารเที่ยง เสร็จแล้วเดินทางต่อสู่ป่าสอยดาว พบกับต้นไทรยักษ์ ดงเตยป่า ผาดอกไม้ น้ำตกสอยดาว 3 ชมความงามของน้ำตกที่สูงกว่า 100 เมตร เดินทางลัดเลาะไปตามพงไพร และแคมป์ปิ้งที่ผาหุบดอกไม้ ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขาและแมกไม้

วันที่สอง

ตื่นเช้าสัมผัสกับอากาศเย็นและจิบกาแฟท่ามกลางสายหมอก รับประทานอาหารเช้าบนลานหินดาน เสร็จแล้วเดินทางสู่ป่าอ่าวมวง ชมป่าโบราณ เฟิร์นยักษ์ มอส ไลเคนส์ ไทรยักษ์ กล้วยไม้ป่า รัประทานอาหารเที่ยงที่น้ำตกหนานปลา เสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

oooooooooooooooooooo

 

แพคเกจ 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าอ่าวมวง-บ้านนา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,100 บาท/คน

เดินทางถึงละอายรีสอร์ท มีอาหารเย็นและพักผ่อนเพื่อเตรียมตัว
วันที่หนึ่ง

รับประทานอาหารเช้าพร้อมข้าวห่อเสร็จออกเดินทางจากละอายรีสอร์ทสู่เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เดินลัดเลาะริมธารคลองคุดด้วน ชมดงหัสดำ ป่ายูงรำแพน ผาหิน ชมน้ำตกสอยดาว 3 ถึงป่าอ่าวมวง มุ่งหน้าสู่ยอดเขากล้วยไม้ แคมป์ปิ้งบนยอดเขาสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

วันที่สอง

ตื่นเช้าจิบกาแฟและสัมผัสกับอากาศเย็น 14-17 องศาเซลเซียส รับประทานอาหารเช้าแล้วชมมอส เฟิร์น ไลเคนส์ และป่าแคระ เดินทางสู่ยอดเขาล้าน 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมป่าที่อุดมสมบูรณ์และน้ำตกมากกว่า 10 น้ำตก ถึงน้ำตกคลองรังเกียจตั้งแคมป์พักแรมริมน้ำตก

วันที่สาม

ดื่มกาแฟและรับประทานอาหารเช้าเสร็จเดินทางลัดเลาะตามแนวน้ำตก ชมผาหิน ผาผึ้ง ผากล้วยไม้ เดินทางไปสู่บ้านนา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

oooooooooooooooooooo

 

แพคเกจ 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันปันน้ำ-บ้านคีรีวง 4 วัน 3 คืน ราคา 2,800 บาท/คน

เดินทางถึงละอายรีสอร์ท มีอาหารเย็นและพักผ่อนเพื่อเตรียมตัว
วันที่หนึ่ง

รับประทานอาหารเช้าพร้อมข้าวห่อเสร็จออกเดินทางจากละอายรีสอร์ทสู่เส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ชมพันธ์ไม้ป่านาๆชนิดตามเส้นทาง ชมร่องรอยอุทกภัยปี 31 เดินลัดเลาะริมธารคลองคุดด้วน ชมดงหัสดำ ป่ายูงรำแพน ผาหิน เข้าสู่น้ำตกสองแพรก แคมป์ปิ้งริมน้ำตกท่ามกลางอ้อมกอดสายน้ำและขุนเขา

วันที่สอง

หลังจากดื่มกาแฟและรับประทานอาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางสู่สันปันน้ำสำหรวจและชมแหล่งกำเนิดของต้นน้ำคลองต่างๆ ชมร่องรอยของสัตว์ป่า เช่น สมเสร็จ เก้ง พร้อมทั้งสัมผัสความสูงที่ 1,450 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมป่าหิมพานต์ ตื่นตาตื่นใจกับกล้วยไม้นานาชนิด เช่น เอื้องสายเสริต เอื้องสิงโต บีโกเนีย(Begonai) ชมมอส บัวแฉกใหญ่ และนกกินปลีหางเขียว แคมป์ปิ้งบนยอดเขาสูงเสียดฟ้าและชมดวงดาวบนท้องฟ้าอ้นกว้างไกล

วันที่สาม

ตื่นเช้าจิบกาแฟและสัมผัสกับอากาศเย็น 14-17 องศาเซลเซียส รับประทานอาหารเช้าแล้วเดินทางทางเข้าแนวเขตของ อ.ลานสกา ผ่านป่าแคระ ป่าโบราณ ชมมอส เฟิร์น ไลเคนส์ ฟังเสียงร้องของชะนีและค่าง เดินทางสู่หมู่บ้านคีรีวง พักแรมที่เล็กโฮมสเตย์

วันที่สี่

ดื่มกาแฟและรับประทานอาหารเช้าเสร็จเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

back