Activity/กิจกรรม

เรามีกิจกรรมมากมายให้ได้ส้มผัสกัน

เล่นน้ำธรรมชาติหน้ารีสอร์ท

เดินป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าสันปันน้ำเขาหลวง นครศรีธรรมราช

ชมน้ำตกแห่งป่ามหัศจรรย์สันปันน้ำ

น้ำตกเหนือฟ้า

น้ำตกสอยดาว

ชมดอกไม้ป่าและเฟิร์นนาๆชนิด

ตั้งแคมป์พักแรม

ล่องเรือแคนูในช่วงหน้าน้ำ

สงกรานต์ 13 เมษายน ของทุกปีมีกีฬาว่ายน้ำจับเป็ด

back